Δωμάτιο Ντουλάπα.

Η διάταξη, το μέγεθος, η ποικιλία των επίπλων, των συρταριών, των ραφιών και των μηχανισμών, διαμορφώνονται σε κάθε δωμάτιο ντουλάπα με βάση τις ιδιαιτερότητες του χώρου και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Υπάρχουν ποικίλα υλικά και χρωματισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τη δημιουργία μια ενιαίας σύνθεσης, είτε για ένα συνδυασμό συνθέσεων και χρωματικών επιλογών.

Mobilier 2016